Sociala medier

Våren 2017 skrev jag min pro gradu-avhandling med rubriken ”Marknadsföringskompetens på sociala medier – en fallstudie av österbottniska mikroföretag”. Jag undersökte hur bra finländska småföretag marknadsför sig på sociala medier, hur bra de förstår sig på olika sociala medieplattformar o.s.v. Resultaten var enhetliga, men inget att hurra över. Så gott som alla företag jag undersökte visade endast upp grundläggande kunskaper och var inte ens nära den nivå ett företag bör vara på för att verkligen dra nytta av sociala medier och digital marknadsföring överlag.

Det som är speciellt med marknadsföring på sociala medier är att innehållets räckvidd inte nödvändigtvis bestäms av budgeten, utan av kvaliteten på innehållet. I praktiken betyder det att ett litet företag kan uppnå väldigt stor synlighet med liten budget, förutsatt att man kommunicerar på rätt vis.  Med tanke på att småföretags ekonomi ofta är begränsad och ansträngd borde alltså sociala medier vara de marknadsföringsplattformer man satsar mest på och lär sig mest om. Verkligheten är dock en annan.

Därför finns företag som BAMM!

Jag har arbetat med företags marknadsföring på sociala medier i ca. 5 år, så gott som varje dag. För tillfället ägnar jag min tid åt företaget Voga Styling, som 2017 blev valt till årets unga företag, till stor del tack vare vår stora synlighet på sociala medier.

Om du som företagare känner att du borde dra större nytta av sociala medier, men inte vet var du ska börja, ta kontakt så hjälper jag dig!

Robert Bamm – 0503492609

Namn*

Epost*

Ämne

Vad behöver du hjälp med?